Isolerglas

Sänk energikostnaderna med isolerglas!
I och med införandet av isolerglas har många nya glasvarianter tillkommit med speciell funktion. En två-glas isolerruta kan exempelvis isolera lika bra som en 3-glas isolerruta genom att det inre glaset beläggs med energibeläggning. 3-glas rutan isolerar däremot bättre ute i kanterna på glaset och har bättre ljudisoleringsförmåga.

Så länge temperaturen är lägre utomhus än inomhus, pågår en värmevandring inifrån och ut genom fönstret. Denna pågår tills temperaturskillnaden är utjämnad och takten beror på glasets isolerande förmåga. Isoleringsförmågan anges i U-värde (W/m2K) och ett lågt U-värde innebär små värmeförluster.