Isolerglas

Isolerglas

Insektsnät & Myggfönster

Sänk energikostnaderna med isolerglas!

I och med införandet av isolerglas har många nya glasvarianter tillkommit med speciell funktion. En två-glas isolerruta kan exempelvis isolera lika bra som en 3-glas isolerruta genom att det inre glaset beläggs med energibeläggning.
3-glas rutan isolerar däremot bättre ute i kanterna på glaset och har bättre ljudisoleringsförmåga.

Egen tillverkning av måttanpassade insektsnät för dörrar och fönster.
Alla profiler är i vitlackad aluminium för säker funktion.
En produkt från Mile i Danmark.

Så länge temperaturen är lägre utomhus än inomhus, pågår en värmevandring inifrån och ut genom fönstret.

Denna pågår tills temperaturskillnaden är utjämnad och takten beror på glasets isolerande förmåga.

Isoleringsförmågan anges i U-värde (W/m2K) och ett lågt U-värde innebär små värmeförluster.

Låt oss
börja arbeta